سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن ارشد شب خانه – کارشناس ارشد سازه های دریایی – دانشگاه صنعتی سهند
حبیب حکیم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این مقاله به منظور کمک به فهم بهتر اندرکنش لوله- جریان تغییرات به وجود آمده در الگوی جریان اطراف خطوط لوله به ازای نسبت های متفاوت عمق دفن شدگی به قطر لوله به صورت عددی و تجربی در حالت جریان دایمی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش مدلسازی فیزیکی آزمایش ها در کانال آزمایشگاهی به طول m 10 عرض m 0.3 و عمق۰٫۵ و با استفاده از لوله PVC به قطر cm 6.35 به ازای نسبت های متفاوت عمق دفن شدگی به قطر لوله انجام گرفته است. جهت مشاهده الگوی جریان از ذرات پلی استایرن که دارای چگالی m1.05 gr/cm³می باشد، استفاده شده است. همچنین به منظور کمک به درک هر چه بهتر پدیده از کلیه مراحل انجام آزمایش ها به وسیله دوربین دیجیتالیفیلمبرداری صورت گرفته است. در بخش شبیه سازی عددی نیز میدان جریان با استفاده از نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی FLUENT تحلیل شده است. نرم افزار مذکور معادلات حاکم بر جریان را با به کارگیری روش حجم محدود گسسته سازی می نماید. ایجاد هندسه و شبکهبندی مدل نیز به وسیله پیش پردازنده GAMBIT صورت گرفته است. سرانجام نتایج مدلسازی عددی با نتایج به دست آمده از مدل فیزیکیمقایسه شده است.