سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان داب زاده – کارشناس ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
حمید نیازمند – دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
علی فائزیان – استادیار، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان (پارک علم و فناوری

چکیده:

یکی از سیستم های سرمایش که در سالهای اخیر بسیار موردتوجه قرار گرفته چیلرهای جذب سطحی هستند. این چیلرها بر اساس جذب و احیا یک ماده جذب شونده در مواد جاذب که جامد متخلخل هستند کار میکنند. یکی از مزایای چیلرهای جذب سطحی توانایی کار با منابع دما پایین است. در این مقاله نمونه آزمایشگاهی چیلر جذب سطحی و مدلسازی عددی بستر ماده جاذب مطالعه شده و نتایج عددی با نتایج تجربی مقایسه شده است. دمای منبع گرم برای ایجاد تبرید ۵۳درجه سانتی گراد بوده و از ذرات سیلیکاژل به عنوان ماده جاذب استفاده شده است