سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بایرامعلی محمدنژآد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
بابک امیرعطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

انرژی زیاد جریانهای فوق بحرانی ایجاد شده بااعداد فرود بالا در پایین دست سازه های آبی باعث ایجاد فرسایش و آبشستگی در بستر کانال تخریب آن می گردد یکی از مهمترین مواردکاربرد پرش هیدرولیکی ایجاد افت و استهلاک انرژی در پایین دست سازه های آبی از قبیل سرریزها، آبگیرها ، دریچه های کشویی شیب شکن ها و غیره می باشد بیشتر بررسی های انجام شده در مورد پرش هیدرولیکی مربوط به تشکیل جهش هیدرولیکی در کانالهای افقی و یا در داخل حوضچه های آرامش با بستر افقی متمرکز بوده که به جهش کلاسیک معروف هستند سطح شیبدار پایین سرریزهای اوج بازشدگی ناگهانی در یک کانال شیبدار و یا کانالهای با شیب تند که به یک سطح افقی می رسند نمونه هایی از مواردی هستند که جهش هیدرولیکی می تواند روی سطح شیبدار اتفاق بیافتد زمانی که عمق آب در پایین دست این سازه ها برای ایجاد جهش کامل کافی نباشد نوع پرش ه یدرولیکی مهم خواهد بود.