سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی محمدخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه مهندسی متالوژی
سیدعلی اصغر موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه مهندسی متالوژی

چکیده:

تحقیق مورد نظر نحوه توزیع حرارت حاصل از جوشکاری قوسی الکترود تنگستنی ورقی از جنس فولاد زنگ نزن ۳۴۰ به صورت سربه سر به صورت تجربی و همزمان به روش المان محدود مورد بررسی قرار داده است. بدین منظورنمونهای ازفولاد زنگنزن ۳۴۰ به روش جوشکاریقوسی تنگستن گازمحافظ جوشکاری شده و توزیع حرارتی در نمونه در حین جوشکاری با نصب ترموکوپلهایی در چندین نقطه اندازهگیری – و نمودارهای درجه حرارت زمان رسم شده است.همچنین با استفاده از روش همزمان یک مدل حرارتی سه بعدی به کمک نرم افزار المان – محدود آباکوس ۶ ۱۴ ۱ ایجاد و مورد بررسی قرار گرفت. برای اعمال حرارت منبع حرارتی در حین جوشکاری یک کد ماکرو بر اساس مدل – – دو بیضی گلداک در محیط فرترن برنامه نویسی شد.شرایط مدل سازی به صورت سه بعدی،گذرا و غیرخطی میباشد .سپس صحت نتایج شبیه- سازی با نتایج آزمایش تجربی مورد مقایسه و اعتبارسنجی قرار گرفته است.نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدل منبع حرارتی گلداک به خوبی قادر به شبیه سازی منبع حرارت جوشکاری میباشد. این مدل با دقت قابل قبولی دارای توانایی تحلیل نحوه توزیع حرارت در جوشکاری فولاد زنگنزن ۳۴۰ در مقیاس سه بعدی می باشد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از توزیع حرارتی، تحلیل مناطق حرارتی در اطراف جوش جهت بررسی تاثیر میزان حرارت ایجاد شده در مناطق بر روی تنش پس ماند ایجاد شده در آلیاژ انجام شده است.