سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین علم قلیلو – استادیار،دانشکده فنی،گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه شهید مدنی آذربای
احمد نقی لو – مربی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
یاسر شاهسوارانی امینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

میکروجابجایی درپدیده انتقال میکروکانالها بسیار حائز اهمیت است دراین مقاله بررسی عددی غیرفعال هیدرودینامیک و انتقال حرارت جابجایی اجباری درداخل یک میکروکانال مستطیلی با حضور ریب های مستطیلی با شارحرارتی ثابت و نسبت منظر کوچک دررژیم آشفته انجام شدها ست هدف ازاین مقاله کاربرد روشغیرفعال برای افزاشی نرخ انتقال حرارت از ریب ها میب اشد هندسه مورد مطالعه درکار حاضر مشابه با اجزا الکترونیکی روی بوردها می باشد گردابه های بین ریب ها سبب مقاومت گرمایی شده و نرخ انتقال حرارت را پایین می آورند خنک کاری غیرفعال روش مناسبی برای کاهش اثرات این گردابها و تله گرمایی است که بدون هیچ مصرف انرژی خارجی اتفاق می افتد دراین مقاله جریان اصلی هوا درحالت های مکش و دمش توسط فن درداخل میکروکانال ایجاد می شود مقایسه درحالت های مختلف نشان میدهد که معیار ارزیابی عملکردی روش بکاررفته کاملا وابسته به تاثیر سوراخ ها و آرایش این سوراخ ها می باشد.