سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین رضا مقدم – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
محسن توکلی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
محسن گودرزی – دکتری مهندسی مکانیک دینامیک سیالات محاسباتی

چکیده:

باد مخالف می تواند به طرز چشمگیری کارایی سرمایشی برجهای سرمایشی خشک با وزش طبیعی را کاهش می دهد . این تحقیق راه حل هایی را بررسی می کند که ممکن است عملکرد سرمایشی برجهای سرمایشی را در روزهای بادی بهبود بخشد، با استفاده از روش حجم محدود، جریان سیال و توزیع دمایی پیرامون یک برج خنک کن خشک در معرض وزش باد، به صورت عددی شبیه سازی شده است. با توجه به اینکه جریان مغشوش است، از مدل اغتشاشی [فرمول در متن اصلی مقاله] استفاده شده است. شبیه سازی عددی حاضر، دلایل اصلی کاهش میزان کارآیی برج خنک کن خشک در معرض وزش باد را توصیف می کند در حالی که توجه خاصی به روش های بادشکن در برج ها و اطرافشان دارد، به منظورشبیه سازی اقدامات بادشکنی،روش های عددی به کار گرفته شد، شبیه سازی انجام یافته بر رو ی دو نوع بادشکن تخت و منحن ی با زوا یای ۳۰، ۱۵، ۰، ۱۵- و ۳۰- نشان می دهد که دیوارهای باد شکن تخت واقع در لبه های کناری برجهای سرمایشی با زاویه ۳۰ – درجه (زاوی ه ۶۰ درجه نسبت به مس یر باد ) یک روش موثر و کارساز است که می تواند حدود % ۱۰ از ظرفیت سرمایشی کاسته شده را بازیابی کند.