سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدباقر ایانی – استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی
مائدهسادات مهاجر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

چکیده:

موفقیت درمان سرطان به پیشبینی دقیق و کنترل توزیع دما دربافت بستگی دارد. در این مطالعه با توجه به رفتار غیرفوریهای انتقال گرمای هدایت در درمانهای تحت لیزر، توزیع دمای یک بعدیگذرای بافت بیولوژیکی متشکل از دو لایه تومور و بافت سالم در دستگاه مختصات کروی همراه با عبارات پرفیوژن و گرمای حاصل از سوخت وساز بدن، بر اساس مدلهای فوریه و غیر فوریهای با استفاده از روش عددی حجم کنترل کاملا ضمنی، حل گردیده است .برای اعمال شار گرمایی فیبر نوری روی سطح تومور قرار میگیرد و برهمکنش بین بافت و لیزر به کمک قانون بیر به صورت چشمه گرمایی در معادلات در نظر گرفته میشود. در این مطالعه اثرات هر کدام از ثابت های زمانی بر توزیع دما بررسی شده است