سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی محمدی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی
محسن غفاری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
مصطفی موذنی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

یکی از مسائل مهم در امر تونل سازی ، تاثیر گذر تونلها از زیرسازه های مختلف شهری می باشد . قسمتی از طرح تونل های قطار شهری مترو۶ متر به موازات یکدیگر و به طول تقریبی ۴۱ کیلومتر می باشد. محدوده مورد مطالعه این مقاله در قسمت . شیراز شامل دو تونل به قطر ۸۸ زندباریک قرار دارد . در این مقاله جهت پیش بینی نشست از نرم افزار Plaxis 3D Tunnel استفاده شده است نتایج با اطلاعات کارگاهی بدست آمده از سازمان قطار شهری شیراز کالیبره و نمودار نشست پس از حفر تونل اول و دوم همچنین پروفیل نشست با توجه به عبور سر کاترهد بدست آمده است . سپس ماکزیمم نشست بدست آمده با روش تحلیلی بابت مقایسه و نمودار نشست با استفاده از فرمول پک ترسیم شده است