سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا حاج شاه ولدی – سازمان صنایع هوافضا
علی کلب خانی – سازمان صنایع هوافضا
مجتبی حسین نیا – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از راههای افزایش پایداری پرنده در طول پرواز، بالا نگهداشتن مرکز ثقل آن در طول زمان پرواز است. با توجه به اینکه در راکتهای سوخت مایع بیشتری وزن در طول پرواز مربوط به سیالات سوخت و اکسید داخل مخازن است.ودر طول پرواز پرنده از میزان سوخت و اکسید در مخازن کاسته میگردد و مرکز ثقل پرنده جابجا شده و در مختصات پایینتری نسبت به حالت مخازن پر، قرار میگیرد. یکی از راههای بالا نگهداشتن مرکز ثقل پرنده تقسیم مخزن اکسید به دو تکه – دو ناحیهای- میباشد. بدین ترتیب که ابتدا سیال تکهی پایینی به کمک یک لولهی رابط به تکهی بالایی ریخته و سپس از تکهی بالایی به طرف موتور پمپ خواهد شد بدین ترتیب بعد از تخلیهی تکهی پایینی، هنوز تکهی بالایی پر است. یکی از مشکلاتی که این کار بوجود می- آورد، باقی ماندن میزان از جرم سیال در ته تکهی پایینی و لولهی رابط می- باشد. با توجه به تخلیهی تکهی پایینی تحت فشار باشتک و نیز در دبی معین و ثابت – جهت داشتن نیروی پیشران ثابت- میزان جرم مانده سیال در کف مخزن در فشار بالشتک و دبی ثابت در این مقاله بصورت عددی بررسی شده است.