سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل احمدی – دکتری تخصصی مهندسی مکانیک، استادیار گروه مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک
میلاد مولایی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سجاد صادقی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مرکز آموزش علمی کاربردی درجه یک و تخصصی ار
سیدمجتبی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در سیستم های حرارتی، ضریب انتقال حرارت با تغییر هندسه جریان، شرایط مرزی و یا با بهبود خواص ترمودینامیکی افزایش می یابد. افزودن ذرات جامد معلق به سیال (نانو سیال) یکی از روش های نوین جهت رسیدن به این منظور است.در این تحقیق با استفاده از نرم افزار فلوئنت ۶٫۳٫۲۶ به بررسی و تحلیل میزان انتقال حرارت در جریان دو فازی آّب و اکسید مس در میکروکانال های ذوزنقه ای شکل پرداخته شده و نتایج حاصله با نتایج جریان تک فازی آب خالص مورد مقایسه قرار گرفته است. هندسه مربوطه در نرم افزار گمبیت ایجاد و مش بندی شده و سپس برای تحلیل جریان از نرم افزاز فلوئنت کمک گرفته شده است.نتایج حاصله به طور آشکار نشان می دهد که نانو سیال ها به بالا بردن عملکرد گرمایی میکرو کانال ها کمک شایانی میکنند.