سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید اسماعیلی – دانشجو کارشناسی ارشد مکانیک سنگ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
مسعود قائمی – استادیار دانشگاه غیرانتفایی شمس گنبد کاووس
مهران خانلی – دانشجو کارشناسی ارشد مکانیک سنگ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده:

انجام اقدامات دفاع غیرعامل، در جنگ های نامتقارن امروزی در جهت مقابله با تهاجمات و کاهش خسارت های ناشی از حملات هوایی، زمینی بر روی سازه های زیرزمینی و تونل های محافظ (تأسیسات نظامی، هسته ای، نیروگاه) موضوعی بنیادی است که وسعت و گسترهآن تمامی زیرساخت ها و مراکز حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی، سیاسی، ارتباطی را دربر می گیرد. در این تحقیق تمرکز بر روی انتشارموج و میرایی در توده سنگ های لایه ای (به عنوان پدافند غیر عامل) صورت گرفته است. روش بکار گرفته شده در این مقاله تحقیقاتی بصورت مطالعه عددی بر روی میرایی یک بعدی موج فشارشی در توده سنگ با بکارگیری از روش عددی المان مجزا با استفاده از نرم افزارUDEC انجام گرفته است. نتایج آنالیز حساسیت انجام شده بر روی خواص مکانیکی توده سنگ حاکی از آن است، کاهش چگالی سنگ، کاهش مقاومت برشی و فاصله داری ترک ها (درزه های توده سنگ)، باعث افزایش میرایی موج های دینامیکی در توده سنگ که در نتیجه می تواند راهنمای خوبی برای طراحی هوشمندانه پدافندهای غیرعامل زیرزمینی (سازه های زیرزمینی دفاعی) باشد.