سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز عباسی زاده – دانشجوی دکتری هوافضا
سعید محلو – کارشناس ارشد پیشرانش

چکیده:

میدان جریان دریک جریان مافوق صوت تراکمی مخلوط و متقارن همانند بررسی عددی دهانههای ورودی دو بعدی می باشد مشخصه های جریان مانند فشار دما و سرعت بدست می آیند بهبودمحفظه احتراق با اضافه کردن یک نازل مافوق صوت همگرا واگرا در خروجی دهانه ورودی برای شبیه سازی موتور رم جت انجام می شود با افزودن حرارت مناسب درسطح داخلی دیواره محفظه احتراق شبیه سازی امکان پذیر خواهد شد روش معمول برای عملکرد دهانه هوای یک رم جت با شبیه سازی ریاضی به خوبی پیش بینی می شود یک مطالعه مقایسه ای برای شرایط فوق بحرانی بحرانی و زیربحرانی انجام شده است خصوصیات جراین پیش بینی شده شامل موقعیت موجهای ضربه ای و توزیع فشار استاتیک در طول پوسته بیرونی مطابقت خوبی با نتایج تجربی موجود در تحقیقات انجام شده را نشان میدهد اثرات حرارت ورودی درمحفظه احتراق روی مشخصه های جریان یک دهانه ورودی به صورت جزئی مورد مطالعه قرارگرفته است منحنی کلیه مشخصه های دهانه ورودی هوای مافوق صوت را می توان توسط این بررسی عددی بدست آورد.