سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد گیوه چی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین ذبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

جریان عبوری ازکانالها دارای سه مولفه سرعت یکی در جهت جریان و دو مولفه در جهت عرضی کانال است نوسانات سرعتنسبت به سرعت عمق میانگین، سبب ایجاد آشفتگی در جریان می شود در اثر ناهمگنی این نوسانات یک سری گردابه های چرخشی در مقطع کانال ایجاد شده که سلولهای جریان ثانویه نامیده می شود بررسی جریان های ثانویه درمهندسی هیدرولیک بسیار حائز اهمیت است زیرا این جریان ها برموضوعات مختلفی از جمله توزیع تنش برشی تشکیل پیکربندی سه بعدی بستر مثل نوارهای ماسه ای و حمل رسوبات اثر می گذارد دراین تحقیق به بررسی مشخصات سلولهای جریان ثانویه و تاثیر آن روی مشخصات جریان توزیع تنش برشی جداری و سرعت متوسط عمقی در کانال باز مثلثی با مدلسازی عددی پرداخته شده است مدل عددی با نرم افزار ANSYS-CFX ساخته شده است.