سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا چکشیان خراسانی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
سهیلا یغمایی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

امروزه زیست درمانی در ناحیه ریزوسفر که تحت تاثیر تعامل بین ریشه گیاهان و میکروارگانیسم ها تحقق می یابد، به عنوان یکی از راه های حذف آلاینده ها مطرح است. عوامل مختلفی از طریق روابط خاصی که در محیط زیست ریزوسفری حاکم است، این فرآیند را کنترل می کنند؛ پس تغییر هر یک از آنها می تواند سرنوشت سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل می توان همانند هر فرآیند دیگری با مدل کردن آن، رفتار این فرآیند را پیش بینی و کنترل کرده و با تغییرات مناسب، آن را بهبود بخشید. در این مطالعه، تاثیرکمیت های مختلف یک مدل ریاضی ساده که در راستای پیش بینی رشد میکروبی و تغییرات سوبسترای مورد نیازشان در ناحیه ریزوسفر خاک ارائه شده است، با استفاده از روش تفاضل محدود به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. بعضی از کمیت ها به طور مستقیم، بعضی معکوس و بعضی بدون ایجاد تغییر محسوسی تاثیر خود را بر روی غلظت زیست توده و سوبسترا نشان داده اند. بررسی پارامترهای متفاوت یک مدل، از این جهت مهم است که می توان با تغییر صحیح آنها کارایی سیستم را بهینه کرده و به بازدهی بالاتر رسید.