سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک
رضا بابایی اسبویی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
پوریا علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
امین لطفی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

دراین مقاله به بررسی عددی غلظت آلاینده های وسایل نقلیه روی دیوار در جهت باد و دیوار پناه درمجرای خیابان با نسبت عرض مجرا به ارتفاع ساختمان برابر ۲/۵ و با استفاده از نرم افزار فلوئنت پرداخته شده است مدل توربولانسی دو معادله ای k-epsilon RNG به همراه مدل انتقال گونه ها بدون واکنش بهترتیب برای بررسی میدان باد و پخش آلودگی در داخل مجراهای خیابان به کار گرفته شده اند دامنه حل عددی نیز توسطنرم افزار گمبیت شبکه بندی شده است برای شبیه سازی انتشار آلودگی حاصل از وسایل نقلیه یک خط منبع آلودگی در وسط خیابان قرا رداده شده اس در سرعت های ۰/۵ متر برثانیه ، ۲ متر بر ثانیه، ۸ متر بر ثانیه و ۲۰ متر بر ثانیه نتایج شبیه سازی غلظت آلاینده ها با یکدیگر مقایسه شده است. از مقایسه کانتورهای غلظت برای سرعتهای مختلف دیده می شود که چون انتقال و رقیق سازی آلودگی در مجزای خیابان در سرعتهای بالاتر بیشتر شده است و انتشار آلودگی به سمت بیرون مجزا سریع تر شده است در نتیجه غلظت آلاینده های وسایل نقلیه روی دیوار درجهت باد ودیوار پناه در مجرای خیابان با افزایش سرعت باد کاهش می یابد