سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزام زائری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه ارومیه
مسعود عامل سخی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

حجم عظیم لاستیکهای فرسوده با توجه به عدم تجزیهپذیری در طبیعت باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی فراوان شده است. در سالهای اخیر بازیافت یا استفاده مجدد از این مواد در صنایع مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته شده. این مواد بدلیل حالت الاستیک و توانایی بالا در جذب انرژی به عنوان یکی از شناخته شدهترین میراگرها محسوب میشوند. یکی از موثرترین روشهای مقابله با نیرویهای زلزله، کاهش لرزشهایرسیده ناشی از آن به سازه میباشد. در این تحقیق مخلوط خاک-تراشههای لاستیک فرسوده به عنوان میراگر در زیر پی با روش المان محدود و مدل گردیده و تاثیر درصدهای مختلف لاستیک موجود در مخلوط و نیز عمقهای متفاوت سنگ بستر بر روی پاسخ ساختگاه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و کاهش قابل ملاحظه در شدت شتاب طیفی میباشد