سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زبیده سوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی مزروعی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سید مهدی زهرایی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم LSF درسالهای اخیر به شکل گسترده و بهعنوان یکی ازانواع تولید صنعتی ساختمان ها به کارگرفته شده است این سیستم سازه ای باربر ثقلی توانایی ترکیب شدن با سیست مهای لرزه بردیگر همانند دیوارهای بتن مسلح سازه ای را داراست و می توانددرساخت ساختمان های کوتاه مرتبه بصورت سیستم سازه ای استفاده شود میراگر ADAS ازجمله میراگرهای فلزی است که به خاطر سهولت اجرایی و کاهش هزینه های تقویت لرزه ای سازه های ضعیف استفاده میگردد استهلاک انرژی عمدتا به جای اینکه توسط اعضای اصلی سازه صورت گیرد به قطعات خاصی که دراینجا میراگر ADAS است منتقل شود دراین تحقیق با هدف بهبود عملکرد لرزه ای این سیستم ازطریق افزودن میراگرهای ADAS به قاب LSF با مدلسازی به کمک نرم افزار المان محدود ABAQUS رفتار سازه ای LSF-ADAS بررسی میشود.