سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه تهران
سهیل محمدی – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
احمد جعفری – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مطالعه الگوریتمی جهت بررسی عددی عملکرد فشار گاز حاصل از انفجار در توسعه ترکهای موجود در اطراف چال انفجاری ارائه شده است روش المان محدود توسعه یافته بهمنظور مدلسازی ترک و تحلیل محیط جامد استفاده شده است همچنین به منظور بررسی امکان رشد ترک از روش انتگرال J ضریب شدت تنش محاسبه می گردد و بعنوان معیاری برای گسترش ترک بکار می رود جریان گاز در ترک بصورت یک جریان یک بعدی فرض شده و معادلات آن که با درنظر داشتن پایستاری جرم و اینرسی بدست آمدها ست به روش تفاضل محدود حل می گردد. جهت برآورد فشارگازهای حاصل از انفجار از معادله حالت JWL استفاده شده که مقادیر فشار درم راحل انبساط گاز را نیز بخوبی تخمین می زند.