سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید سلطانی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، پژوهشگر سازمان نظام مهندسی ساختمان است
رضا پورحسینی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه یزد
نعمت سلطانی – کارشناس ارشد عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با وجود فقدان روشهای محاسباتی جامع و کافی برای طراحی دیوارهای حایل با مصالح بنایی، این نوع دیوار حایل به دلایل متعدد به فراوانی اجرا میشود. بنابراین نیاز به مطالعه جامع در مورد این گونه دیوارها و همچنین طراحی واقعبینانه آنها به طور خاص احساس میشود. در این پژوهش با استفاده از نرمافزار ژئوتکنیکیPLAXIS با اعمال شرایط واقعی، مطالعه پارامتریک انجام گرفته و عملکرد خاک و توزیع تنش در نقاط مختلف پشت دیوار مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از نمودارهای جابجایی و تنش افقی وارد بر دیوار در طول زمان بارگذاری و نیز با اعمال فرکانسهای مختلف رفتار لرزهای دیوار در اثر اعمال بار هارمونیک عمود بر صفحهی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به دست آمده به صورتی کاربردی ارائه گردیده است