سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید حیدرپور – دانشجوی دکتری
ایرج میرزایی – دانشیار دانشگاه ارومیه
نادر پورمحمود – استادیار دانشگاه ارومیه
حسینعلی سلطانی پور – مربی دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

دراین مقاله به مطالعه عددی جریان و انتقال حرارت دراستوانهدوار توربین گاز برای سیستم ضدیخ دماغه پرداخته شده است سیستم از یک استوانه با دو انتهای باز و بسته تشکیل شده است که می تواند مدل ساده شده اس برای بررسی سیستم ضدیخ دریک دماغه مخروطی موتور جت باشد فرض میکنیم که جریان ارام پایدار و متقارن باشد جریان سیال و انتقال حرارت با استفاده از حل معادلات ناویر – استوکس پیوستگی و انرژی به روش حجم محدود موردمطالعه قرارگرفته است حل عددی درمحدودهG³۴۰ ۵³ وصورت گرفته برای حالتهای مختلف سازگاری خوبی بین حل عددی و اندازه گیری های سرعت بدست آمده است.