سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا علیگودرز – استاد یاردانشگاه شهید رجایی تهران
کامران مبینی – استاد یاردانشگاه شهید رجایی تهران
خالد محمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

توربینهای گاز بعنوان مولدهای توان نقش قابل توجهی در صنایع مختلف دارند .یکی ازاجزامهم این سیستم ها، اتاق احتراق وفرآیند انجام شده دراین بخش است. توزیع مناسب هوا دراین قسمت، اهمیت زیادی درکاهش دمای گاز های خروجی ودر نتیجه کاهش تنشهای حرارتی اعمالی به پره های توربین ، کاهش آلایندگی و افزایش راندمان سیکل مورد نظروخنک کاری بهتر محفظه دارد. یکی از مهمترین عوامل اثر گذار جهت توزیع مناسب هوا، ضریب تخلیه مناسب برای سوراخهای ورودی به محفظه است،که این ضریب متأثر از شکل هندسی ومحل سوراخها و پارامترهای جریان است، در مقاله ی حاضر به بررسی عددی ضریب تخلیه ی سوراخهای تخت(دایره ای وچهار گوش) محفظه احتراق پرداخته شده است. برای مدل سازی آشفتگی جریان ازمدل کی – اپسیلون استاندارد و برای برقراری ارتباط بین معادلات از الگوریتم سیمپلcدرحل عددی استفاده شده است.