سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسینعلی سلطانی پور – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی ارومیه
فرزاد پورفتاح – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی ارومیه
وحید حیدرپور – دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در مقاله حاضر ساختار جریان و انتقال حرارت در جریان سیال از روی یک بیضی با نسبت اقطار مختلف (فرمول در متن مقاله ) در Re=20 به صورت عددی بررسی شده است . معادلات حاکم بر جریان و انتقال حرارت با استفاده از روش حجم محدود حل شده اند . نتایج عددی حاضر با مطالعات تجربی مقایسه شده، تغییرات ضریب درگ اصطکاکی، درگ فشاری ، درگ کل ، عدد نوسلت و زاویه جدا یش با نسبت اقطار مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که با افزای ش نسبت اقطار، زاویه ی جدایش به تعویق افتاده و عدد نوسلت افزایش می یابد