سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس منصوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
صبا سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سرریزپلکانی سبب استهلاک انرژی و کاهش خطرکاویتاسیون می شود دراین مطالعه میزان افت انرژی دررژیم جریان ابشاری و مستغرق مورد برررسی قرارگرفته است نتایج حاصل ازآزمایشات نشان میدهد که میزان افت انرژی دررژیم جریان آبشاری بیشتر ازرژیم جریان مستغرق است این نتایج نشان میدهد که با افزایش سرعت و عمق بحرانی میزان افت نسبی انرژی کاهش می یابد و درنتیجه درسرعتهای بسیاربالا کمترین افت نسبی انرژی را خواهیم داشت همچنین با توجه به نمودارهای افت نسبی انرژی نسبت به عدد فرود برای جریان ریزشی به این نتیجه رسیدیم که با کاهش ارتفاع افزایش افت انرژی را خواهیم داشت