سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
علیرضا فیوض – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

باتوجه به استفاده گسترده از سقفهای طاق ضربی و نیاز به مقاوم سازی لرزه ای این نوع از سقف ها درایران هنوز رفتار سقفهای طاق ضربی تقویت شده ناشناخته باقی مانده است یکی از روشهای مقاوم سازی این سقفها روش رویه بتنی رومانیایی می باشد که اولین بار پس از زلزله ۱۹۹۰ رومانی مورد استفاده قرارگرفت دراین مقاله به بررسی عددی رفتار چرخه ای خارج از صفحه سقفهای طاق ضربی تقویت شده با این روش پرداخته شده است برای این منظور یک سقف طاق ضربی تقویت نشده سنتی و یک سقف تقویت شده با رویه بتنی درنرم افزار ANSYS مدل شدها ست سپس هر دو مدل به صورت استاتیکی غیرخطی تحت بارگذاری خارج از صفحه تحلیل شده و منحنی نیرو – جابجایی برای هر سقف بدست آورده شدها ست صحت نمودارهای بار افزودن توسط آزمایشهایی که درگذشته انجام گرفته بود کنترل گردید سپس پس از اطمینان از صحت نتایج سقفهای ساده و تقویت شده تحت بارگذاری رفت و برگشت قرار داده شده و نمودار چرخه ای مربوط به سقف تقویت شده ترسیم شده است.