سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد فدایی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر شایسته – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

دراین مقاله نتایج آنالیز پانل ساندویچی بتنی پیش ساخته تحت بار محوری ارائه گردیده است. مدل اجزامحدود پانل ها با استفاده از نرم افزار ANSYS تهیه و به صورت غیر خطی آنالیز شده است. در نتایج آنالیز، نمودار بار – تغییر شکل، کرنش در ضخامت پانل، کرنش در اتصال دهنده ها، کرنش در فولادهای طولی و شکلی گسیختگی نمونه ها آمده است. نتایج مدل اجزای محدود پانل ها یک رفتار منطقی از منحنی بار – تغییر مکان و مقادیر کرنش ها بدست می دهد.نتایج نشان می دهد تا مرحله بار نهایی و گسیختگی پانل ، کرنش درفولادهای طولی و اتصال دهنده ها زیر کرنش جاری شدن بوده و گسیختگی پانل با خرد شدن بتن اتفاق می افتد. همچنین مقدار بار محوری نهایی با استفاده از فرمول آیین نامه ACI محاسبه شده و با نتایج آنالیز مقایسه شده است.