سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیب امین فر – دانشیار دانشگاه تبریز
موسی محمدپورفرد – استادیاردانشگاه تربیت معلم آذربایجان
فائزه قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله به بررسی رفتار سیال جاری در یک کانال با پله ی عقب گرد پرداخته شده است. این هندسه برای شبیه سازی رگ هایی که دارای تغییر ناگهانی سطح مقطع هستند مفید است. سیال مورد نظر دارای نانو ذرات مغناطیسی حل شده است و به علاوه یک میدان مغناطیسی با گرادیان منفی به نانو سیال اعمال می شود. اعتبار سنجی توسط مقایسه ی پروفیل های سرعت در مقاطع مختلف بانتایج آزمایشگاهی متناظر انجام شده است. با حل معادلات مربوط به نانو سیال با مدل مخلوط در حضور میدان مغناطیسی، منحنی های مربوط به تنش برشی و همچنین طول ناحیه ی چرخشی بعد از پله رسم شدند. با توجه به نتایج بدست آمده، اضافه کردن نانو ذره و اعمال میدان مغناطیسی تنش برشی را افزایش می دهند. همچنین اعمال میدان مغناطیسی باعث کاهش طول ناحیه ی چرخشی بعد ازپله می شود.