سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زبیده سوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سید مهدی زهرایی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی مزروعی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

سیستم LSF که از مقاطع سردنورد شده فولادی CFS ساخته می شود درسالیان اخیر به شکل گسترده و درتولید صنعتی انواع ساختمان های اداری تجاری و مسکونی بکارگرفته شده است ظرفیت باربری مقاطع جدارنازک فولادی سردنورد شده وابسته به قسمت هایی ازمقطع ان می باشد که تحت فشارقراردارد درحقیقت مساله کمانش موضعی عاملی مهم درتعیین مقاومت خمشی و شکل پذیری این مقاطع است با ایجاد یک اختلال هندسی درمدل ایده آل و استفاده از انالیزهای دینامیکی صریح توسط نرم افزار ABAQUS مدلسازی رفتار کمانشی انجام می شود دراین تحقیق اعتبارسنجی عددی یکی ازنمونه ازمایشگاهی که پیشتر انجام شده توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS صورت میگیرد نمونه مورد بررسی به شکل مربع و ابعاد ۲/۴ متر است که دارای مهاربندی ضربدری نواری است اتصال این مهاربندها به ستونکهای داخلی قاب صورت گرفته است.