سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رضائیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محسنعلی شایانفر – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

قابهای مهاربندی شده واگرا درحال حاضر به عنوان یک سیستم مقاوم جانبی موثر درمناطق لرزه خیز مورد استفاده قرار میگیرد یکی ازمشکلات قابهای مهاربندی شده واگرا بهره وری ساختمان پس از زلزله است از آنجا که تیرپیوند به عنوان بخشی از تیر اصلی میباشد بازسازی آن به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد بنابراین یک عضو فرعی درسازه تعبیه می شود که اتلاف انرژی درآن رخ میدهد این عضو تیر پیوند قائم نامیده میشود که بصورت قائم بین دو مهاربند شورون و بال پایینی تیرکف بالا نصب می شود پیوند قائم دارای مزیت هایی ازجمله انتقال تغییر شکل های غیرخطی به خارج ازتیرطبقه و اتلاف انرژی تنها درتیرپیوند قائم و تعویض پذیری ساده پیوند قائم پس از زلزله می باشد دراین مقاله به بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده واگرا با پیوند قائم مرکب با استفاده از نرم افزار اجزای محدود OpenSees و درنهایت مقایسه نتایج با نمونه های آزمایشگاهی می پردازیم.