سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زکیه نوپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهرام نوایی نیا –
مرتضی حسینعلی بیگی –
لیلا کلانی ساروکلایی –

چکیده:

تیرهای عمیق به دلیل کاربرد وسیع درمهندسی عمران از جمله ساختمان های بلندمرتبه دیوارهای برشی و سازه های دریایی مورد توجه محققان می باشد به دلیل رفتار پیچیده این تیرها و روشهایی که توسط آیین نامه های طراحی ذکر می گردد براورد درست و منطقی از ظرفیت این تیرهابه روش های تحلیلی در اختیار نمی باشد از طرفی به منظور کاهش هزینه های ساخت از بتن سبک جهت تقلیل بارهای مرده و به تبع آن بار زلزله استفاده می گردد علاوه بر این بعضی از المان های سازه های موجود نظیر تیرهای عمیق به دلیل ضعف اجرا تغییر کاربری و تغییر ضوابط آیین نامه ای نیاز به تقویت دارند دراین تحقیق تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبک و تقویت شده با ورقهای پلیمری مسلح به الیاف تحت بار استاتیکی به روش اجزا محدود تحلیل و نتایج حاصله با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه و نحوه صحیح مدلسازی به گونه ای که با نتایج آزمایشگاهی مطابقت داشته باشد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.