سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عطاالله قوامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه گیلان
رامین کوهی کمالی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

در بسیاری از صنایع از ترموکمپرسور به عنوان وسیله ای جایگزین برای انواع ماشین های مکانیکی تراکم بخار استفاده می شود. در این مقاله جریان درون ترمو کمپرسور در حالت پایا و تقارن محوری به صورت ناصریح عددی شبیه سازی شده و رفتار ترمودینامیکی این جریان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. همچنین پدیده موج شوک موجود در قسمت مقطع ثابت ترموکمپرسور مدل شده و اثرات آن بررسی شده است. نتایج بدست آمده با تئوری موجود در مورد رفتار جریان در طول محور مرکزی ترموکمپرسور تطابق خوبی دارد.