سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدتقی شروانی تبار – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
میرحمید سیدسجادی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

در ماشینکاری EDM به دلیل تخلیه ی الکتریکی، حبابی در داخل مایع دی الکتریک مابین ابزار و قطعه کار به وجود می آید طوریکه براثر رشد حباب، فشار داخل حباب ودر نتیجه فشار مایع اطراف حباب به شدت کاهش یافته وکاهش فشار مایع اطراف حباب باعث می شود تا مذاب از داخل چاله ی مذاب که براثر جرقه ی الکتریکی وکانال پلاسما به وجودآمده است به بیرون پرتاب شده و به شکل براده در بیاید. بعدازرشد و فروپاشی، حباب به دو قسمت تبدیل می شود بعدازتقسیم حباب به دو قسمت، یک جت مایع درحباب پایینی به وجود آمده وبه قطعه کارحمله می کند و یک جت مایع نیزدرحباب بالایی به وجود آمده و به ابزار حمله می کند. در این مقاله رفتاردینامیکی حباب مشتمل برشکل وسرعت جت مایع با استفاده ازروش المان مرزی، بعد ازجدایش برای حالتی که ابزار و قطعهکاردارای انحنا بوده و همچنین ابزاردارای ارتعاش آلتراسونیک ۲ می باشد بررسی شده است. نتایج نشان می دهدکه شکل میکروجت مایع وسرعت آن تحت تاثیر انحنا وارتعاش ابزار قرارگرفته است و به علت تغییررفتار هیدرودینامیکی حباب، ماشینکاری نیز تحت تاثیر قرارمی گیرد.