سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهنام عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا عظیمیان – استاد دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
شهاب جهانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله جریان اطراف یک پره روتور توربین گاز به منظور بررسی خنککاری شبیه سازی شده است. این کار با استفاده از معادلات متوسطگیری شده رینولدز ۱ و به کمک کد فلوئنت انجامشده است. در کارهای تجربی انجام شده در این زمینه به منظور رسیدن به شرایط واقعیتر در مساله از چندین پره به صورت کسکید استفاده میشود اما در کار عددی حاضر به منظور کاهش حجممحاسبات از شرط مرزی تکرار ۲برای مدل کردن کسکید پره استفاده شده است. بررسی چندین مدل آشفتگی از بین مدلهای آشفتگی دو بعدی نشان میدهد مدلkω-SST نسبت به سایر مدلهای دو معادلهای آشفتگی نتیجه بهتری ارائه میدهد. در این کار علاوه بر مدلهای دو معادلهای، مدل چهار معادلهای v2f نیز بررسی شده است. به منظور بررسی تأثیر خنککاری لایهای، یک پره بدون اعمالخنککاری لایهای با حالتی که خنککاری لایهای اعمال میشود مقایسه شده است. درخنککاری لایهای به دلیل خروج مقداری از سیال کاری از سیکل تولید قدرت اندکی افت در قدرت تولیدی سیستم رخ خواهد داد بنابراین مقداردبی سیال تزریقی عامل بسیار تأثیرگذاری در خنککاری لایهای است. میزان افزایش دبی سیال خنک برای مقادیر بیشتر از ۱ درصد دبی سیال گرم، نتیجه مطلوبی را ارائه نمیدهد