سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی جعفری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، پتروشیمی پارس عسلویه
بهزاد قاسمی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مقاله انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه مربعی مورب حاوی محیط متخلخل مورد بررسی قرار گرفته است. در حالت شیب صفر محفظه، دیوار عمودی سمت راست به صورت یکنواخت خنک شده و دیوار سمت چپ دارای توزیع دمای خطی میباشد. این در حالی است که از دیوار های افقی هیچ گونه انتقال حرارتی صورت نمی گیرد. معادلات بی بعد حاکم بر اساس مدل دارسی بدست آمده اند و برای حل این معادلات از روش حجم کنترل استفاده شده است. اثر تغییرات زاویه شیب محفظه در اعداد ریلی مختلف بر میزان انتقال حرارت و میدان جریان و دما بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که میزان انتقال حرارت ماگزیمم از محفظه به زاویه آن نسبت به افق بستگی دارد. به گونه ای که در عدد ریلی ۱۰۰۰ بیشترین نرخ انتقال حرارت ازمحفظه در شیب ۲۵ درجه صورت می پذیرد. این در حالی است که با افزایش عددریلی در تمامی زوایای شیب،تبادل حرارت از محفظه افزایش می یابد.