سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر عباسیان ارانی – کاشان، کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان
جعفر امانی –
ابوالفضل فتاحی –
محمد همت –

چکیده:

در این مقاله به شبیه سازی عددی یک حفره دو بعدی با یک دیواره گرم سینوسی شکل و سایر دیوارهای تخت پرداخته شده است. سیال مورد استفاده شامل سیال پایه آب همراه با نانو ذرات اکسید آلمینیوم است. دیواره سمت راست تحت دمای ثابت سرد و دیوارههای افقی آدیاباتیک میباشند. اثر تغییر عدد رایلی و تغییر تعداد موجهای سینوسی (یک، دو وسه موج) بر رفتار نانوسیال داخل حفره بررسی شده است. همچنین اثر تغییر زاویه حفره بر عدد ناسلت متوسط مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر این اثر تعداد موجهای روی دیواره نیز در الگوی میدان جریان و انتقال حرارت بررسی شده است. در هندسه تشریح شده عدد ناسلت متوسط با افزایش عدد رایلی افزایش مییابد حداکثر عدد ناسلت متوسط برای حفره با دیواره سه موجی، عدد رایلی برابر ۱۰۶ و زاویه انحراف ۳۰ درجه بهدست میآمد.