سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سبحان جمشیدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حامد ضیایی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن موسوی – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این مقاله تأثیر فشار هیدرواستاتیک بر روی توزیع ضخامت قطعه در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی به صورت عددی بررسی شده است. فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی کاپ سرکروی از جنسآلیاژ آلومینیوم AL 6111T4 بصورت عددی بررسی شده است و با فرآیند کشش عمیق سنتی مقایسه شده است. شبیه سازیفرآیند با کد اجزاء محدودABAQUS/Explicit انجام شده است و برای تعیین پارگی از معیار آسیب منحنیهای حد شکلدهیFLD) استفاده شده است. ضمناً در این بررسی ناهمسانگردی صفحهای با استفاده ار معیار ناهمسانگرد هیل برای ورق در نظر گرفته شده است و رفتار ماده توسط تست کششبه دست آمده است.