سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسن طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حمیدرضا گشایشی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

این مقاله درباره حل عددی تبخیر آب به جریان هوای مرطوب و بخار مافوق گرم بر روی یک صفحه عمودی مسطح می باشد. نتایج بدست آمده در شرایط جابه جایی ترکیبی بوده که توسط نیروهای شناوری گرمایی و جرمی ایجاد می شود. بررسی حالت محدود به موقعیتی می باشد که نیروهای شناوری به صورت نیروهایی رو به پایین عمل میکند. نتایج نشان می دهند که پایین تر از یک دمای خاص نرخ تبخیر با افزایش رطوبت هوا کاهش می یابد و بالاتر از آن دما نتایج برعکس خواهد شد. این دمای خاص که به آن دمای وارونگی می گویند به صورت عددی و ازمایشگاهی برای حالت های مختلف جریان جابه هایی (طبیعی، اجباری و ترکیبی) بدست آمده است. در این مقاله ما اثر شرایط محیطی مانند دما، غلظت و سرعت را بر نرخ تبخیر اب بررسی نموده و دمای وارونگی را برای حالت جریان جابه جایی ترکیبی بدست می آوریم.