سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن طاهری – دانشجویکارشناسی ارشد
حمیدرضا گشایشی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
بهروز ظفرمند – استادیاران دانشگاه آزاد مشهد
رضا صالح –

چکیده:

این مقاله درباره حل عددی تبخیر آب به جریان هوای مرطوب و بخارمافوق گرم برروی یک صفحه عمودی مسطح می باشد نتایج بدست آمده در شرایط جابجایی ترکیبی بوده که توسط نیروهای شناوری گرمایی و جرمی ایجاد می شود بررسی حالت محدود به موقعیتی می باشد که نیروهای شناوری بصورت نیروهایی رو به پایین عمل می کنند نتایج نشان میدهندن که پایینتر از یک دمای خاص نرخ تبخیر با افزایش رطوبت هوا کاهش می یابد و بالاتر از آن دما نتایج برعکس خواهد شد این دمای خاص که به آن دمای وارونگی می گویند به صورت عددی و آزمایشگاهی برای حالت های مختلف جریان جابجایی طبیعی اجباری و ترکیبی بدست امدهاست.