سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی سمائی – دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز
تاجبخش نویدچاخرلو –
محمد زهساز –

چکیده:

امروزه در طراحی اجزا صنایع هوافضا از اتصالات چسبی و همچنین پیچ و پرچ استفاده می شود مشکل عمده اتصال از طریق پیچ و پرچ وجود سوراخ و درنتیجه تمرکز تنش در اطراف آن می باشد که این نقاط تحت بارهای دینامیکی مستعد ایجاد و گسترش ترکهای خستگی هستند درحالیکه در اتصالات چسبی به علت توزیع تنشها در سطح وسیع تر این تمرکز تنش از بین می رود هدف از این پژوهش بررسی عددی این اتصالات تاثیر پارامترهای هندسی و همچنین مشخصات مکانیکی چسب در قطعات آلومینیمی تک لبه تحت بار کششی می باشد مدل المان محدود مورد بررسی در نرم افزار ANSYS اجرا شده و تاثیر ضخامت چسب سختی و استحکام همچنین تغییرهندسه ناحیه چسب کاری شده برای تعدیل تنشهای برشی ماکزیمم و عمودی Peel Stress جهت افزایش طول عمر این اتصالات مورد مطالعه قرارگرفت. مسیرهای مختلف در طول همپوشانی چسب و اتصالات آلومینیمی تعریف و نتایج استخراج گردید.