سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طیبه یغمائیان مهابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
سعید اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
بهمن بهلولی – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران

چکیده:

در حین حفاری زیرزمینی تنشهای برجا اولیه که قبلا در محیط سنگی وجود داشته اند تغییر کرده و تنشهای جدیدی به نام تنش های القایی ثانویه درسنگهای مجاور فضای حفاری شده ایجاد می شود این تنشها از مهمترین عوامل کنترل کننده پایداری فضای زیرزمینی هستند آگاهی از وضعیت تنش اولیه و ثانویه در سنگ دربرگیرنده مشخصات هندسی فضای حفر شده پارامترهای ژئوتکنیکی محیط اطراف حفره زیرزمینی و وضعیت غالب زمین شناسی برای بررسی پایداری فضای حفر شده لازم است دراین تحقیق تاثیر برخی پارامترهای توده سنگ از قبیل مدول الاستیسیته ضریب پواسون زاویه اصطکاک داخلی سنگ و چسبندگی ذاتی سنگ بر مقدار تنش ها و تمرکز تنشها مورد بررسی قرار میگیرد جهت بررسی چگونگی تمرکز تنشها اطراف فضاهای زیرزمینی از نرم افزار FLAC 2D v.4.0 استفاده شده است.