سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدکاظم امامی – کارشناس ارشد هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا روشن – سرپرست بخش سازههای هیدرولیکی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

چکیده:

بطور کلی ماهیت جریانهای دو فازی (جامد-مایع) با جریانهای تک فازی متفاوت بوده و به دلیل کاربرد وسیعشان در صنعت مورد توجه محققان قرار گرفته است. تلاشهای زیادی برای تعیین پارامترهای مختلف تاثیر گذار بر روی خواص این نوع جریانها انجام شده است. یکی از پارامترهای موثر وجود ذرات معلق و قابل ته نشینی (غلظت) در این گونه جریانهاست که میتوان با استفاده از روابط، معادلات هیدرودینامیکی و مدلهای ریاضی موجود پیش بینی نمود. در این راستا به نظر می رسد مطالعه این پارامترها در فرایند تخلیه رسوب از طریق تخلیهکننده تحتانی مخزن سد میتواند به ایجاد راهکارهای مناسب جهت بهینهسازی نحوه عملکرد تونل منجر شود. در این تحقیق تونل تخلیه کننده سد سفیدرود به جهت مواجه بودن با این پدیده بعنوان تنها راه حل موثر و موفقیت آمیز حل معضل رسوبگذاری مخزن سد، شبیه سازی عددی شده است. از غلظت ۵۰۰ گرم در لیتر جهت بررسی پروفیلهای سرعت و غلظت در مقاطع مختلف در عمق استفاده شده و نتایج با جریان دو فاز شامل آب و هوا مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از تاثیر چشمگیر توزیع غلظت رسوب بر پروفیلهای سرعت جریان است