سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد حلیمی خسروشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی و م
ابراهیم صفری – استادیار، دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک
فرید وکیلی تهامی – دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی و مهندسی مکانیک
محمد زهساز – دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی و مهندسی مکانیک

چکیده:

در برش لیزری مواد ترد با استفاده از روش کنترل شکست ۱تنشهای حرارتی ناشی از گرادیان درجه حرارت ایجاد شده به علت فوتونهای جذب شده توسط ماده، باعث ایجاد ترک و رشد آن درجهت دلخواه میشوند. در این پژوهش تاثیر واگرایی پرتو لیزر بر حوزههای دما و تنش ایجاد شده در یک صفحه شیشهای مورد مطالعه قرار گرفته است. یک مدل المان محدود ۲ برای صفحه شیشهای از جنس شیشه سودا – آهکی ۳ ایجاد شده و تنشهای حرارتی بوجود آمده در مدل در اثر پرتوافکنی لیزری در طول موج معینی بدست آمده است. بدین منظور، ابتدا حالت ایده آل بدون واگرایی مدل سازی شده و سپس حالت واقعی پرتو لیزر واگرا شونده، پیشنهاد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که حوزه های تنش و درجه حرارت بدست آمده با استفاده از مدل های واگرا شونده، به واقعیت نزدیک تر می باشند