سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد گیوه چی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهنا تاج نسایی – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده:

کانال روباز مجرایی برای عبور جریان با یک سطح ازاد در تماس با اتمسفر می باشد از میان کانالهای روباز کانالهایی با مقاطع ذوزنقه ای عمده مقاطعی هستند که در تامین اهداف آبرسانی کانالهای انحرافی و نظایر آن مورد استفاده قرار میگیرند از عوامل موثر روی خصوصیات جریان عبوری کانال ها می توان به نسبت ابعادی کانال اشاره کرد دراین راستا به کمک دینامیک سیالات محاسباتی CFD و نرم افزار محاسباتی ANSYS CFX جریان در کانال های ذوزنقه ای مدلسازی و اثر تغییر این پارامتر روی خصوصیات جریان ارزیابی می گردد نتایج عددی حاصل بیانگر تاثیر کم نسبت ابعادی و به عبارتی هندسه ی کانال روی نتایج است.