سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علیایی – استادیار مهندسی عمران(ژئوتکنیک)، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ترب
محمد حیدرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران(ژئوتکنیک)، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

در این تحقیق بررسیهای عددی بر روی محیطهای خاکی، به منظور امکان تخمین مدل انتشار آلودگیهای نفتی در خاکهایی با مقادیر مختلف نفوذپذیری صورت پذیرفته است. با استفاده از مدل عددی که بر پایه المان محدود میباشد، نمودارهایی کاربردی برای تعیین الگوی کلی انتشار آلودگیهای نفتی در خاکهای مختلف ارائه شده است. این روش به محققین این امکان را میدهد تا با داشتن مشخصاتی کلی از محیط خاکی محل انتشار آلودگی نفتی از قبیل میزان نفوذپذیری خاک، میزان نشت آلاینده نفتی به داخل محیط خاک و … تخمینی مناسب از محدوده انتشار این آلودگی در خاک داشته باشند