سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم علامتیان – استادیار گروه عمران، موسسه آموزش عالی خاوران
محمدرضا جعفرزاده – استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

توزیع سرعت در مخازن سطحی بر روی عملکرد و کارایی آنها بسیار موثر میباشد. در این مقاله توزیع سرعت در مخازن سطحی بصورت عددی بررسی میشود. برای این کار معادلات متوسط عمقی آبهای کم عمق با روش عددی حجم محدود Roe-TVD بر روی شبکه های مثلثی بیسازمان حل میشوند. جمله اثرات آشفتگی بصورت نیمه ضمنی و با اعمال ویرایشهای متوسط عمقی مدلهایASM و k  محاسبه می- شود. نتایج نشان میدهد که مدل عددی بکار رفته بخوبی قادر به شبیه سازی مشخصات جریان در مخزن میباشد. بر اساس مقایسه بین نتایج عددی و آزمایشگاهی، مدل آشفتگیk  نتایج مطلوبتری بدست میدهد. تجربیات عددی نشان میدهد در مخازن مستطیلی با نسبت طول به عرضبین ۱ تا۱/۵ جریان چرخشی ضعیفتری ایجاد میگردد.