سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر گلنشان – استادیار بخش مهندسی مکانیک،دانشگاه شیراز
محمد بنده ای – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک،دانشگاه شیراز

چکیده:

بهبود انتقال حرارت و افزایش دمای سیال خروجی درون لوله های جاذب کلکتورهای خورشیدی سهموی خطی مساله ای حائز اهمیت است وقوع این امر موجب کاهش طول لوله های کلکتور و به تبع آن کاهش هزینه ساخت و نگهداری و همچنین کاهش اتلاف حرارتی می گردد دراین بررسی عددی تاثیر قرار دادن لوله های c شکل با قطرهای مختلف به ازای سرعتهای ورودی متفاوت درون لوله های جاذب با استفاده از حل معادلات انرژی و ناویراستوکس به صورت سه بعدی و تقریب بوزینسک برای سیال کاری روغن دردمای ورودی ۴۰۰k درجریان های تراکم ناپذیر پایدار مورد مطالعه قرارگرفته است.