سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
علی اکبر اختری – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
سیدمحمدامین جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ازجمله عوامل موثربرتغییر الگوی جریان درقوسها نسبت شعاع انحنا به عرض کانال می باشد این نسبت پارامتر تعیین کننده نوع قوس اعم از قوس تند ملایم و یا حدواسط است دراین تحقیق به بررسی عددی تاثیر نسبت فوق برالگوی جریان درخم ۹۰ درجه پرداخته لذا برای سه نسبت شعاع انحنا به عرض کانال ۱/۵و۳و۴/۵ مطالعات عددی برگرفته ازنرم افزار فلوئنت با مدل آشفتگی k-e RNG انجام پذیرفته و با مقایسه با نتایج آزمایشگاهی موجود مدل عددی صحت سنجی شده است نتایج نشان میدهد که الگوی جریان و توزیع سرعت حاکم برهرسه قوس مذکور متمایز از یکدیگر می باشد درقوس های تند قدرت جریان طولی به حدی است که همیشه برجریانهای ثانویه غالب بوده و سرعت ماکزیمم درطول قوس درنزدیکی دیواره داخلی باقیمانده درحالیکه درقوسهای ملایم تاثیر سرعت طولی به نحوی است که سرعت حداکثر به سمت دیواره خارجی منتقل می شود.