سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی خزایی پول – کارشناس ارشد
فرشاد فیاض جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
محمد شریفی پور – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

درسالهای گذشته مطالعات عددی و آزمایشگاهی برروی رفتار قابهای دارای میانقاب مصالح بنایی انجام شده است این مطالعات با تغییر پارامترهای متعددی از مشخصات قاب و میانقاب اجری صورتگرفته است ازاغاز انجام ازمایشهای مختلف برروی قابهای مرکب محققین سعی نموده اند از روشهای ازقبیل تئوری ارتجاعی انرژی تحلیل خمیری اجزا گسسته ودرنهایت روش تحلیل اجزای محدود برای تحلیل اینگونه قابها به دست آورند که تطابق خوبی با نتایج ازمایشگاهی داشته باشد دراین مقاله به بررسی عددی تاثیر بازشو درمیانقاب بررفتار قابهای بتن مسلح تحت بارجانبی استاتیکی و لرزه ای درون صفحه ای به روش اجزا محدود با استفاده ازنرم افزار ABAQUS پرداخته شدها ست که نتایج نشان دهنده تطابق مناسب با مطالعات تحلیلی می باشد.