سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا حامدنه برادران – دانشجوی فوق لیسانس مکانیک تبدیل انرژی
بهروز ظفرمند – استادیار مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمجید هاشمیان – استادیار مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

پیش گرم کن هوای لوله ای نوعی مبدل حرارتی است که شامل دسته لوله های مستقیم است هوای محدود مجبور می شود توسط فن از میان مجرا در یک انتهای لوله های پیش گرمایش وارد شده ودرانتهای دیگر هوای گرم شده از درون لوله ها به داخل مجرای دیگر وارد می شود که آن را به بویلر برای احتراق حمل می کند مدل ارایه شده دراینمقاله سه بعدی و شامل تمام حجم انتقال حرارت می باشد هدف از ایجاد چنین مدلی بررسی عددی انتقال حرارت بین هوا و دوده درداخل محفظه و مقایسه با نتایج واقعی و همچنین ارایه راهکاری برای افزایش انتقال حرارت بین هوا ودوده از طریق استفاده از چرخش دهنده است.