سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی رحیمی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا رستگاری – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

باتوجه به حرکت دنیا بسمت بهینه سازی مصرف انرژی و بکارگیری روشهای نو درسیستم های گرمایش و توسعه لوله های چندلایه استفاده و کاربرد سیستمهای گرمایش ازکف بمنظور ایجاد شرایط ارامش برای ساکنین بسیارمورد استفاده قرارگرفته اند هرچند استفاده ازسیستم گرمایش از کف دارای مزیت صرفه جویی درمصرف انرژی است ولی این سیستم بدلیل مدت زمان رسیدن به حالت پایدار دما مورد انتقاد است بدلیل هزینه زیاد و زمان بربودن تست های تجربی زمان رسیدن به حالت پایدار کمتر مورد مطالعه قرارگرفته است دراین مقاله با مطالعه عددی مسیر جریان حرارتی از آب گرم جاری درداخل لوله های پانل حرارتی تا هوای سرد بیرون مربوط به یک اتاقک ازمایشی بصورت گذرات و درحالت سه بعدیمورد تجزیه و تحلیل قرارمیگیرد و تاثیر پارامترهای مختلف خصوصا کاهش مقاومت کنوکسیونی انتقال حرارت از آب به جداره داخلی لوله مورد بررسی قرارمیگیرد.