سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پوریا علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
امید نعمت اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر عالم رجبی – دانشیار – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با افزایش روز افزون جمعیت و همچنین کاهش منابع انرژی، مصرف بهینه انرژی امری بدیهی می باشد. حدود یک سوم مصرف انرژی در سطح جهان، صرف استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی می شود، لذا صرفه جویی در مصرف انرژی توسط این وسایل سهم زیادی در کاهش کل انرژی مصرفی خواهد داشت. در این راستا نقش سیستم های گرمایشی بهینه برای ساختمان ها و مجتمع های مسکونی در کنترل و بهینهسازی مصرف انرژی مهم و قابل تامل می باشد. سیستم حرارتی گرمایش از کف که انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمایشی آن دار د، در مقایسه با سایر سیستمهای حرارتی نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلکه در مقوله رفاه و آسایش ساکنان ساختمان ها دارای نقاط قوت بسیاری می باشد. در سالهای اخیر، سیستم گرمایشی از کف در کشورهای اروپائی و آمریکا بسیار متداول شده است و دلیل این گسترش روزافزون بهینه بودن مصرف انرژی، توزیع یکسان گرما در تمامی سطح و فضا و دوری از مشکلات موجود در سایر روش ها، به عنوان مثال سیاه شدن دیوارها، گرفتگی و پوسیدگی لوله ها و… می باشد. در این پژوهش اثر دو آرایش رایج در نصب لوله ها، بر انتقال حرارت و افت فشار به کمک کد تجاری انسیس بررسی شده است. در این پژوهش معادلات بطور همزمان برای لوله ها و کف حل شده است. برای هر دو آرایش افت فشار کل و دمای خروجی از لوله گزارش شده است. کانتورهای دما نیز برای هر دو سیستم، در کف رسم شده است.